Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου


Όροι Ενοικίασης ΑυτοκινήτουΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες Α και B το ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για τη κατηγορία D τα 25 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Firefly για την κάλυψη των ποσών που αφορούν το ποσό της εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:

  • A, B:  € 750
  • D:  € 1,000

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Firefly επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάρητος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάρητος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Firefly οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Firefly με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW):Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στη χρέωση των κατηγοριών €950 για τις κατηγορίες A,B και €1,100 καταβάλλοντας το ποσό των €12 για όλες τις κατηγορίες.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €275  για τις κατηγορίες A,B και €450 καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των €6 και €9 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εαν γίνει αποδεκτή, περιορίζει την ευθύνη του ενοικιαστή για Ολική ή Μερική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Firefly στο ποσό των €950 για τις κατηγορίες A και B και €1,100 για την κατηγορία D, καταβάλλοντας το ποσό των €6 και €9 αντίστοίχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτει την κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑC): Προσφέρεται έναντι €7 την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €70,000 για τον οδηγό και έως €17,600 για κάθε επιβάτη και για νοσήλια €1,500. Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα €88,000.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται €30 + ΦΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος ανεξαρτήτου υπαιτιότητας καθώς και σε περίπτωση προστίμου που προκύπτει από παράβαση του ΚΟΚ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €7 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €20

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4.5 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €8 ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, 35€.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Firefly.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Firefly. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Διατίθεται υπηρεσία 24ωρης οδικής βοήθειας με χρέωση €5+Φ.Π.Α./ενοικίαση. Διαφορετικά, σε περίπτωση που ο πελάτης χρειαστεί οδική βοήθεια κατα τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, θα υπάρχει χρέωση €25+ΦΠΑ.

Σε περίπτωση βλάβης οχήματος,παρακαλούμε καλέστε την Interamerican (24ώρη εξυπηρέτηση, (+30) 210 626 4646 / (+30) 210 94 61 044).

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.

 
 
 
Copyright © Autohellas ΑΤΕΕ All Rights Reserved.
ΜΗ.ΤΕ.: 0259E81000452100 | Γ.Ε.ΜΗ: 250501000